Conexiuni căutate recent: diastemelor, pedogenezei, sleitei, căiși, 536, capului, ieșii, moleșiseți, grangurul, netrucatele

Cuvinte masculine articulate arhaice, care au legătură cu coprina, cu accent pe antepenultima silabă, în ordinea probabilității


ContactConfidențialitate