Rime oblice căutate recent: stopeze, roita, restauratului, cupei, mafiota, zeama, salți, neroade, înfiripe, șod

Cuvinte care rimează oblic cu afili, în ordinea probabilității

Rimele oblice sunt asemănătoare cu rimele perfecte, dar în locul vocalei accentuate au alt sunet.

afili

afili are accentul pe ultima silabă. Deoarece rimele oblice țin cont de accent, toți termenii care rimează au accentul tot pe ultima silabă. În acest caz, se numesc rime oblice simple sau rime oblice masculine.

Mai jos se află un tabel lat, iar lățimea afișajului este prea mică pentru acesta. Dacă poți, rotește ecranul pe orizontal sau redimensionează fereastra, după caz.