Rime perfecte căutate recent: amfetamine, arase, pudibundelor, perciunat, scăzură, osmotic, caras, implicatelor, hidrosadenitelor, clarului

Cuvinte care rimează cu binar, în ordinea probabilității

binar

binar are accentul pe ultima silabă. Deoarece rimele perfecte țin cont de accent, toți termenii care rimează au accentul tot pe ultima silabă. În acest caz, se numesc rime simple sau rime masculine.

Mai jos se află un tabel lat, iar lățimea afișajului este prea mică pentru acesta. Dacă poți, rotește ecranul pe orizontal sau redimensionează fereastra, după caz.