Rime oblice căutate recent: bufetul, paucisimptomaticele, fastuoasa, rolul, lenta, homosexualitatea, deglutiții, ierte, ieniceri, admirațiilor

Cuvinte care rimează oblic cu care, în ordinea probabilității

Rimele oblice sunt asemănătoare cu rimele perfecte, dar în locul vocalei accentuate au alt sunet.

care

care are accentul pe penultima silabă. Deoarece rimele oblice țin cont de accent, toți termenii care rimează au accentul tot pe penultima silabă. În acest caz, se numesc rime oblice duble sau rime oblice feminine.

Mai jos se află un tabel lat, iar lățimea afișajului este prea mică pentru acesta. Dacă poți, rotește ecranul pe orizontal sau redimensionează fereastra, după caz.